Welkom op de genealogische website van Freerk Boekelo - online sinds 27 juli 1998

Aanvullende en nieuwe informatie bij
De Geschiedenis en Genealogie van de Familie Boekelo

Periode Bron Onderwerp Laatste
bewerking
1627 DTB Groningen Op 4 februari 1627 treedt soldaat Philippus van BOEKELO in de stad Groningen in het huwelijk treedt met Catrijna Sluters. Catrijna was de weduwe van Hans (elders: Jan) van Epenbueren. Met Epenbueren wordt hier het Duitse Ibbenbueren bedoeld, zestig kilometer ten oosten van Oldenzaal. Voorzover bekend is dit de eerste vermelding van de naam Boekelo in de provincie Groningen. Verdere informatie is niet bekend.22 dec. 2010
1636 DTB Groningen Ondertrouw in de Nieuwe Kerk te Groningen op 1 oktober 1636 van Conrad Heideman "van Bremen" met Aeltien Reiniers. Conrad Heideman was een oom van Beekjen Jansen BOEKLO (zie onder). Meer informatie 12 mei 2007
1662 DTB Groningen Ondertrouw te Groningen op 8 november 1662 van Beekjen Jansen BOEKLO ("waer voor Conraet Heideman als oom") en David Nannens "onder col. Gockinga" (eveneens present bij de ondertrouw). Een relatie met de hedendaagse familie Boekelo(o) is (nog?) niet aangetoond. Meer informatie 25 nov. 2012
1666 DTB Groningen Ondertrouw en huwelijk te Groningen op resp. 14 april en 30 april 1666 van van Heilwijch Janssen (“waervoor Davijd Nannens als swager”) en Louwerent Vrijs (“ruiter onder ritmr. Linteloo”). Heilwijch Janssen een zus of schoonzus van bovengenoemde Beekjen Jansen BOEKLO, aangezien David Nannens hier als zwager wordt opgevoerd. Meer informatie 27 dec. 2010
1715 DTB Winsum, Noordwolde en Pieterburen Aanvullende informatie over de voorouders en familie van Bareltjen Derks, de eerstbekende voormoeder van alle Boekelo's in Nederland, Duitsland en de USA Meer informatie 25 febr. 2007
1727-1828 Archief LDS
dhr. Jaap Bakker
Noordhollandse Huwelijken
Ver. Oud-Monnickendam
i.c. de heer Charles A.E. Groot
In de 18e eeuw duikt op verschillende plaatsen in Nederland de familienaam Boekeloo op. Verwantschap met de hedendaagse familie Boekelo lijkt onwaarschijnlijk. Meer informatie 27 dec. 2010
1873-heden Archief LDS
en diverse andere online bronnen.
In 1873 emigreert Eisse Roelfs Boekelo (#88) naar Muskegon, Michigan, waarna in eerste instantie geen verdere informatie in archiefbronnen meer te vinden leek te zijn. Onlangs bleek echter dat hij in Muskegon vooral bekend is geworden onder de naam Isaac Bigelow. Ook zijn nakomelingen hebben de naam Bigelow vervolgens aangehouden. Meer informatie (NB: Engelstalig) 9 april 2012
1878-heden Dirk Wilke en Hans Boekelo In 1878 bevalt Aafke Boekelo (#93) van een zoon, die zij vernoemd naar haar overleden vader Freerk Boekelo. Een jaar later trouwt zij met Siert Rozeboom, die daarbij haar zoon als het zijne erkent. Dat hij sindsdien als Freerk Rozeboom door het leven zou zijn gegaan, bleek een onjuiste veronderstelling. Deze aanvulling op de familiegeschiedenis leidt ons naar een familietak uit het Duitse Krefeld. Meer informatie (NB: Duitstalig) 7 januari 2021