Welkom op de genealogische website van Freerk Boekelo - online sinds 27 juli 1998

Nieuwe informatie over de voorouders van Bareltjen Derks

 

De ‘ Geschiedenis en Genealogie van de Familie Boekelo’ (Schoorl, 1995) laat de familiegeschiedenis Boekelo aanvangen bij het echtpaar Frerick Hindricks en Bareltjen Derks. Verondersteld wordt daarbij dat Frerick Hindricks dezelfde persoon is als de Frerick Hindricks, die op 6 juni 1705 door zijn ouders Hindrick Frericks (van Winsum) en Annighjen Claesen (van Delfzijl) ten doop wordt gehouden in de Martinikerk te Groningen. Bij het huwelijk van dit ouderpaar op 31 december 1704 in dezelfde kerk, was Jan Jansen aanwezig als getuige en “een goede bekende” van het echtpaar. Dat is alles wat - na 17 jaar genealogisch onderzoek – bekend is over de mogelijke ouders van Frerick Hindricks, de eerstbekende voorvader van alle Boekelo’s. Ten aanzien van zijn echtgenote Bareltjen Derks is recent - februari 2007 - wel meer duidelijk geworden over haar voorouders.

 

De grootvader van Bareltjen Derks van vaders kant heette Jan Hermens en woonde “op de Vennen” buiten Winsum (Gr.). Mogelijk is hij gehuwd geweest met een Bareltjen Roelefs. Deze veronderstelling kan niet worden bevestigd door direct bronnenmateriaal, maar is gebaseerd op de naamgeving van de kinderen van dit echtpaar. De registratie van gedoopte kinderen te Winsum is pas sinds 1653 bijgehouden, de periode waarin dit echtpaar in deze kerkelijke gemeente leefde.

 

Jan Hermens had zeer waarschijnlijk een zoon Roelef [Jansen] (geb. vóór 1653), die eveneens op de Vennen woonde en zijn oudste dochter Bareltien doopte (ged. Winsum, 9-1-1676).

Een andere zoon was waarschijnlijk Dreeuws Jans (geb. vóór 1653), want ook hij noemt zijn oudste dochter Bareltje (ged. Noordwolde, 7-3-1684)

Van de derde zoon weten we met zekerheid dat Jan Hermens de vader was. Zijn naam was Dirck [Jans] (ged. Winsum, 1-7-1655) en wordt genoemd als zoon van "Jan Hermens op de Vennen". Deze zoon heeft twee dochters Bareltien (4-8-1689) /Bareltjen 28-7-1715) genoemd, waarvan de laatstgenoemde dochter Bareltjen uit zijn tweede huwelijk voortkwam en de ons bekende Bareltjen Derks is.

Dan was er met relatieve zekerheid nog een zoon Ebel [Jans] (ged. Winsum 16-10-1658) , die gehuwd en woonachtig was te Pieterburen. Ook hij had en dochter Bareltje (ged. Pieterburen 17-11-1695)

Een zoon Meerten [Jans] (ged. Winsum, 6-12-1663) wordt in het doopboek van Winsum genoemd als zoon van "Jan Hermens op de Vennen"

Tenslotte was er nog een dochter Aeltien [Jans] (ged. Winsum, 9-5-1678), waarschijnlijk uit een tweede huwelijk van Jan Hermens met Geertien Geerts (1676).

 

Bovengenoemde Dirck [Jans], de vader van Bareltjen, komen we in de kerkelijke boeken van Winsum later weer tegen als  Derck Jansen op de Vennen", die in Winsum op 3-5-1685 gehuwd met Fennetien Jansen. Waarschijnlijk is zij dezelfde vrouw als Fennetien Jans die op 8-12-1682 als lidmaat te Winsum wordt aangenomen en die dienstmeid was bij de weduwe van Jan Ennes).

 

Uit het huwelijk van “Derck Jansen op de Vennen" en Fennetien Jansen zijn te Winsum geboren:

Jan ged. 28-3-1686

Roelef 16-10-1687

Bareltien 4-8-1689

Jan ged. 16-11-1690

Harmen 14-5-1693

 

Het is met name vanwege de naam van dochter Bareltien dat ik vermoed dat “Derck Jansen op de Vennen" dezelfde persoon moet zijn als de Derck Jansen die te Winsum op 13-3-1711 in het huwelijk trad met Geertruid Luitjens.

Uit hun huwelijk worden te Winsum nog twee kinderen geboren. De eerste is een zoon  Meerten, die wordt gedoopt op 18-9-1712, zoon van “Derck Jansen op de Vennen". Vervolgens vermeldt het doopboek van Winsum de doop van ‘onze’ Bareltjen op 28-7-1715, met als ouders Derck Jans voerman en Geertruid Luitjens.

De kerkboeken van Uithuizermeeden vermelden dat Bareltje Derks op 3-10-1736 van Winsum naar Uithuizermeeden is overgekomen. Op 14-12-1738 wordt zij "met attestatie van Godlinse" toegelaten tot het Heilig Avondmaal in de kerk van Middelstum.

 

Freerk Boekelo

april 2007