Welkom op de genealogische website van Freerk Boekelo - online sinds 27 juli 1998

HEILWIJCH JANSSEN

 

De ‘ Geschiedenis en Genealogie van de Familie Boekelo’ (Schoorl, 1995) laat de familiegeschiedenis Boekelo aanvangen bij het echtpaar Frerick Hindricks en Bareltjen Derks. Verondersteld wordt daarbij dat Frerick Hindricks dezelfde persoon is als de Frerick Hindricks, die op 6 juni 1705 door zijn ouders Hindrick Frericks (van Winsum) en Annighjen Claesen (van Delfzijl) ten doop wordt gehouden in de Martinikerk te Groningen. Bij het huwelijk van dit ouderpaar op 31 december 1704 in dezelfde kerk, was Jan Jansen aanwezig als getuige en “een goede bekende” van het echtpaar. Dat is alles wat - na 17 jaar genealogisch onderzoek – bekend is over de mogelijke ouders van Frerick Hindricks. De familienam BOEKELO werd toen nog niet officieel gevoerd en komt in de archieven – voorzover bekend – in die tijd ook nog niet voor.

In 1662 trouwden te Groningen echter een David Nannens en zijn Beekjen Jansen BOEKLO. Een zus of schoonzus van Beekjen Jansen BOEKLO was Heilwijch Janssen. Op deze pagina alle informatie die tot nu toe over haar is gevonden.

 

 

Heilwijch Jansen * Louwerent Vrijs (“ruiter onder ritmr. Linteloo”)

Heilwijch Janssen “waervoor Davijd Nannens als swager

Ondertr. 14-4-1666

% 30-4-1666

 

Jan van Vrijs * Maria Elisabeth Titsinck

%10-2-1668 NH Kerk Groningen

Het zou kunnen zijn dat Heilwijch Janssen dezelfde persoon is geweest als Heilwich Wachloo. Er is echter geen dochter Aeltjen genoemd (wel bij haar zussen (?) Beekjen Jans en Jantjen Jans), wat er op kan duiden dat het toch verschillende personen zijn. Onderstaand de verzamelde gegevens over de familie Wach(e)loo.

 

1637    predikant        : ds. Christianus Wachteloo was predikant te Sleen en later predikant

in de Nederlandse kolonie te Pernambuco (Brazilië). In 1637 heeft de   

kerkeraad van  Amsterdam een brief geschreven over problemen met

het getuigschrift van deze predikant, die waarschijnlijk betrekking

hebben gehad op zijn drankprobleem. Van 1640-1666 was hij predikant

te Vriescheloo.

 

1659    huwelijk          : Peter Johan van Sonnerborg = van Sønderborg (Denemarken) en

  Heijltjen Wacheloo

·         1660  Dorothea, d.v. Peter Jahn en Heilwich Wachloo

·         1662  Margaretha, d.v. Peters Jans en Heilwich Wachloo

§  vermelding: vader was horlogemaker

·         1664 Pauwel, z.v. Peter Jahn en Heilwich Jahn

 

1660    huwelijk          : Gerdt Wachelo(h) van Wittmund (Oost Friesland) en

                                     Janke Frerichs

·         1661 Margreta

·         1664 Elsche

·         1665 Elsabe

 

1666    huwelijk         : Heilwijch Janssen en Louwerents Vrijs

 

: Evert Wachloo       

  geb. te Uelsen plm. 1665 - ovl. te Uelsen 1723

·         Margaretha

·          Jan (plm 1700-1740)

·         Harm x Anna Amelia Stevens

o   1726 Petronella

o   1732 Evert, ovl. 1800, diaken geweest te Uelsen in 1780, ook gewoond te Veldhausen

 

1666    huwelijk          : Anna Maria Wachloo en

  Joris Dercks, soldaat

 

1667    huwelijk          : Aeltjen Wachteloo j.d. uit Vriescheloo, gehuwd te Steenwijk

                                     Lukas Christiaens van Oosten j.m. uit Steenwijk, soldaat

·         1667 Lijsebeth

 

1678    huwelijk          : Conradus Wachlo, predikant van 1678-1705 in het fort

Bellingwolde (Oudeschans), ovl. 1705,  gehuwd te Warffum met  

Tiabbetjen Broils van Warffum; later met Gertruda de Wilde (Grietje 

Alberts), die in 1710 als weduwe van pastor Wachlo als lidmaat te

Winschoten staat ingeschreven, evenals haar zoons Henricus en  

Cristiaan Jacobus

·         1698 Elisabeta

·         1700 Christian Jan (slecht leesbaar, moet zijn: Chr. Jacobus)

·         1702 Henricus

 

1679    huwelijk          : Elisabeth Wachlo van Vriescheloo en

Harmen Alberts van Groningen

·         dezelfde als Harmen Alberts Sonnebach die in 1688 als voogd is benoemd over de kinderen van Heiltien Wachlo en Peter Jans?

 

1680    huwelijk          : Albertje Wachlo van Westerlo (zus?) en

                                     Jan Lou(w)ters van Groningen

·         1683 Margareta

·         1684 Christiaen

 

1688 voogdij              : Harm Alberts Sonnebach aengesworen als voormundt over Peter Jans

  kinderen bij Heiltien Wachlo in echte verweckt. Lucas Harms ad idem

  als vooght over dezelve kinderen

 

Uit de Voogdijaanstellingen in de stad Groningen:

In de weeskamerordonnantie van 1613 werden geen regels gegeven voor de aanstelling van voorstanders (voogden) bij het hertrouwen van de langstlevende ouder. Daardoor kwam het nog tot ver in de 17e eeuw voor, dat de langstlevende ouders hertrouwden zonder dat de voogdij over hun nog  minderjarige kinderen aan anderen was overgedragen. Pas na 1689, na de invoering van de Stadts Nieuwe Constitutie, kwam hierin verandering. (….)

Voor de pupillen kon op twee manieren een einde komen aan de voogdij: door overlijden en door het bereiken van meerderjarigheid. Een minderjarige werd meerderjarig (1) door het bereiken van de leeftijd van 25 jaar, of (2) door in het huwelijk te treden (met toestemming van de voorstanders), of (3) door de verlening van venia aetatis (letterlijk: ontheffing van leeftijd). (….)

 

Opmerking:

 

Welke “Margareta Wachlo J.D.” komt in 1704 met attestatie van Groningen naar Visvliet?