Welkom op de genealogische website van Freerk Boekelo - online sinds 27 juli 1998

Familienaam Boekelo buiten de provincie Groningen in de 17e en 18e eeuw

 

 In verschillende archieven in het land komt de naam Boekelo (ook: Boekeloo, Boeklo, Boekloo)  voor bij personen die niet verwant zijn aan de hedendaagse Boekelo’s. Dat wil zeggen dat zij niet afstammen van het echtpaar Frerick Hindricks en Bareltjen Derks, gehuwd te Middelstum in mei 1740. Met dit echtpaar vangt in de Geschiedenis en Genealogie van de Familie Boekelo (Schoorl, 1995) de familiegeschiedenis Boekelo aan.

 

 

Het voorkomen van de naam Boekelo in sommige archiefbronnen heeft aantoonbaar niets van doen met de hedendaagse familie Boekelo(o):

 

-          De toevoeging  van Boekelo in Twente en omstreken duidt op een herkomst uit de gelijknamige plaats, maar heeft niets van doen met de – van oorsprong – Groningse familie Boekelo waarop dit onderzoek betrekking heeft.

-          Het voorkomen van de naam van Boekelo in het Rijksarchief te Arnhem duidt vermoedelijk op een herkomst van een boerderij met dezelfde naam in Bennekom.

-          De naam Bokeloh (ook: Boekeloh) in Nederland en Duitsland houdt verband met één van de twee geografische plaatsen met die naam, resp. bij Meppen (over de grens bij Emmen) en Wunstorf (bij Hannover).

 

1693: Annetje Boekelo (te Amsterdam)[1]

Op 26 maart 1693 trouwt een Annetje Boekelo te Amsterdam met Hendrick Jansz. Verder gegevens zijn niet bekend.

 

1727: Meijndert Boekloo (te Monnickendam)[2]

Een Meijndert Boekloo werd op 19 november 1727 tot ijkmeester aangesteld te Monnickendam. Hij volgde daarmee Claas Jansz Bloem op. Meijndert werd op zijn beurt opgevolgd door Hillegond Minnen. De ijkmeester maakte ieder jaar een nieuw stempel, zo blijkt uit de Memorialen van de burgemeesters.

Als Meijndert Boekloo op 31 maart 1731 in Monnickendam ondertrouwt met weduwe Trijntje Jacobs van Dijk, wordt vermeldt dat hij uit Bergen (Brandenburg, Duitsland) komt. In Monnickendam wordt nog een zoon Meijndert geboren, gedoopt op 21.8.1732 Meijndert (getuige Geertje Cornelis). Meijndert sr. is op 10 juni 1738 in Monnickendam begraven in een eigen graf in de kerk (grafrij 18 nummer 5). Trijntje is nog een keer getrouwd en wordt op 22 december 1742 in de kerk begraven. Meijndert jr. is op de dag van de begrafenis van zijn moeder opgenomen in  het weeshuis van Monnickendam. Hij overlijdt op 11 mei 1744 en wordt de 15e begraven, 12 jaar oud.

 

1756: Jan Coenraad Boekloo (te Minden, Duitsland)[3]

De archieven van de VOC vermelden de naam van Jan Coenraad Boekloo uit Minden (Duitsland). Hij was van 1756-1758 in dienst bij de VOC. Waarschijnlijk ontleend deze Jan Coenraad  de naam  Boekloo  aan het plaatsje Bokeloh nabij Wunstorf (Minden-Wunstorf is 62 km).

 

1755: Engeltje Boekeloo en Jan de Vries (te Purmerend) [5]

Engeltje Boekeloo, gedoopt te Purmerend op 21 augustus 1755, dochter van Teunis Janszen en Geertje Gerrits, oudere zus van bovengenoemde Jaapje. Zij trouwde in 1789 te Purmerend met Jan de Vries (notitie bij Jan: Frederick de Vries). Zij kregen in elk geval een zoon, Teunis de Vries, gedoopt te Purmerend op 4 maart 1792. Doopgetuige was Geertje Huisman. Kinderen van deze Teunis waren Jacob (1826) en Teunis (1838).


1757: Jaapje Teunisse Boekeloo en Pieter Donker (te Hobrede/Oosthuizen)[4]

Jaapje Teunisse Boekeloo uit Hobrede/Oosthuizen, Evangelisch Luthers gedoopt (NB: dit duidt mogelijk op een Duitse herkomst)  te Purmerend op 11 september 1757, dochter van Teunis Janszen en Geertje Gerrits, gehuwd omstreeks 1788 met Pieter Donker. Voor Pieter was dit zijn tweede huwelijk. Zijn eerste huwelijk was met Marijtje Cals (of Kals, Hals).

Jaapje Teunisse Boekeloo en Pieter Donker woonden in Hobrede en gingen ter kerke in Oosthuizen.  Daar zijn ook hun kinderen geboren (zie hierna). Jaapje is na het overlijden van Pieter Donker (tussen 1798-1812) voor de tweede keer gehuwd met de watermolenaar Jan Kat. Haar tweede echtgenoot overleed te Beemster op 5 juni 1812. Jaapje Boekeloo overleed zij op 24 augustus 1820 te Beemster, op het adres Wijk 1, nr. 90, Rijperweg 24 1812

 

Pieter Donker kreeg in elk geval acht kinderen, waarvan zes bij Jaapje Teunisse Boekeloo:

-          Antje (1784, uit eerste huwelijk)

-          Gerrit (1785, uit eerste huwelijk)

-          Geertje (1788, gehuwd met Jan Battemsz. Butter te Wormer in 1824)

-          Cornelis (1790, enkele dagen na de doop overleden)

-          Teunis (1792, gehuwd met Grietje Ubbels te Beemster op 1 mei 1825)

-          Trijntje (1793)

-          Engeltje (1796)

-          Gerrit (1798)[2]Bronnen: http://www.oudmonnickendam.nl/archief/OM%201998.doc , http://www.oudmonnickendam.nl/archief/VOM%201991%20-%2007%20van%2010.doc alsmede aanvullende informatie d.d. 20 mei 2007 van de heer Charles A.E. Groot, publicist van de vereniging Oud-Monnickendam )

[5]Bron: de heer Jaap Bakker en doopboek Purmerend (EL)