GENEALOGIE DE KONING

Welkom op Freerk Boekelo's genealogische website - online vanaf 27 juli 1998


Genealogie de Koning te DrieŽnhuizen (Lunteren)

laatste bewerking: 25 augustus 2007

 

Voorwoord

 

In juli 1991 hebben John Veldhuizen te Scherpenzeel (thans te DrieŽnhuizen - onder Lunteren) en ondergetekende een bezoek gebracht aan het Gelders Archief te Arnhem, om informatie te achterhalen over de familie de Koning te DrieŽnhuizen.

In september 1998 heb ik via het internet een oproep om inlichtingen geplaatst over de familie de Koning, en de herkomst van de familienaam. Twee mensen hebben daar op gereageerd. Dankzij hun informatie is het mogelijk geworden om de stamboom van deze tak van de familie de Koning terug te voeren tot omstreeks het jaar 1545.

Een speciaal woord van dank is hier dan ook op zijn plaats aan Gijs van Bloemendaal uit Melbourne, AustraliŽ en aan John van de Lustgraaf uit Chipping Norton, AustraliŽ voor hun uitgebreide genealogische informatie, waaruit ik vrijelijk heb mogen putten.
Op deze plaats mag eveneens niet onvermeld blijven dat de informatie die ik van de heer Gijs van Bloemendaal mocht ontvangen, grotendeels is gebaseerd op een genealogische studie naar de familie van Ravenhorst, o.l.v. de heer Ad van de Kaa te Odoornerveen.

Naar aanleiding van de publicatie van deze genealogie op internet, heeft de heer Hessel de Vries te Almere zijn uitgebreide genealogische bestanden met betrekking tot de familie de Koning ter beschikking gesteld voor publicatie op het Internet. Voorzover betrekking hebbend op de familietak de Koning uit DrieŽnhuizen (Lunteren) zijn aanvullingen en correcties zijn hand inmiddels op deze pagina verwerkt.
Een ieder die geinteresseerd is in de meer uitgebreide gegevens van de heer Hessel de Vries, kan zijn bestanden raadplegen door hier te klikken.

Ook in reactie op deze internetpagina stuurde Jos van Eijck aanvullende informatie over enkele boerderijen die hier genoemd worden. Zijn opmerkingen zijn eveneens opgenomen op deze pagina.

Aanvullingen en correcties blijven welkom op mijn email-adres.

Freerk Boekelo

Vorden
 

Familienaam De Koning

De familienaam de Koning komt voor in het gehele land. N.a.v. de volkstelling van 1947 zijn alle namen geÔndexeerd. Als we kijken hoeveel personen met de naam de Koning in dat jaar in de westelijke Veluwe en het oostelijk deel van de provincie Utrecht voorkwam, dan zien we met name de gemeenten Ede (107 vermeldingen), Veenendaal (44 vermeldingen), Scherpenzeel (33 vermeldingen) en Barneveld (22 vermeldingen) hoog scoorden. Hoe de familie aan de naam de Koning is gekomen is nog niet vastgesteld. Uitman schrijft over de betekenis van deze en vergelijkbare namen in zijn boek "Hoe komen wij aan onze namen": "Dat de voorouders van al de mensen, die Keizer, Koning, Hertog, Prins, Paus, Bisschop heten, die waardigheden ook inderdaad hebben bekleed, zal wel niemand in ernst willen volhouden. Bahnisch wil ze terugvoeren op spotnamen of denken aan middeleeuwse spelen of optochten. Winkler wijst op geveltekens, b.v.'de Keyser van Romen' of 'de Koning van Enghelant' op oude uithangborden. Die huisnamen werden wel afgekort en men zei: 'Ik ga naar de Bisschop'. Voor beide verklaringen schijnt mij iets te zeggen." Het vervolg van dit verhaal bevat de stamboom van de familie de Koning uit DrieŽnhuizen (onder Lunteren), samengesteld uit de genealogische bestanden van Gijs van Bloemendaal, John van de Lustgraaf, Hessel de Vries en Freerk Boekelo, te beginnen met de eerstbekende stamvader.


 

Eerste Generatie

CORNELIS WILLEMSEN, geb. omstreeks 1545. Deze Cornelis Willemsen had een zoon Jan die omstreeks 1577 werd geboren (zie hierna). De naam van de moeder is niet bekend. Jos van Eijck schreef dat Cornelis Willemsz. op 06-11-1592 werd beleend met de boerderij Ebbenhorst, even ten noorden van Scherpenzeel.


 

Tweede Generatie

JAN CORNELISSEN, geb. omstreeks 1577, ovl. voor 30 oktober 1654, geh. voor de kerk omstreeks 1605 met NEELTGEN ELBERT JORDENSDOCHTER, geb. rond 1585, dochter van Elbert Jordensz.


Uit hun huwelijk zijn geboren:
-Cornelis Jansen van Ebbenhorst, geb. omstreeks 1605 (zie hierna)
-(?) Egbert Jansen van Ebbenhorst, geb. omstreeks 1625

Door leenopvolging kwam Jan Cornelissen in het bezit van de boerderij Ebbenhorst. Zijn kinderen krijgen daardoor ook de toenaam ďvan EbbenhorstĒ achter hun naam.


 

Derde Generatie

CORNELIS JANSEN VAN EBBENHORST, volgens informatie van Hessel de Vries geb. omstreeks 1605, ovl. na 11 april 1671 en geh. voor de kerk omstreeks 1625 met TRIJNTJE CROESENS VAN SPICKHORST, geb. omstreeks 1605, dochter van Croes Jacobsz.

Van Jos van Eijck is de volgende informatie ontvangen: Cornelis Jansen ontving in 1638 1/4 van de boerderij Spickhorst als man en voogd van Trijntje van Spickhorst. Boerderij Spickhorst is gelegen achter het kasteel Renswoude. Jos van Eijck schreef dat deze boerderij al wordt genoemd in 1383; in 1714 vond de splitsing plaats tussen Groot en Klein Spickhorst. Na de dood van zijn vader is Cornelis Jansen op 30-10-1654 beleend met Ebbenhorst. Hij verkoopt Ebbenhorst op 11-04-1671 aan Wulfert Francken te Hoevelaken. In 1686 wordt ene Ares Willemsen van Romen beleend met Ebbenhorst.


Uit het huwelijk van Cornelis Jansen en Trijntje Croesens zijn geboren:
-Willem Cornelisz van Spickhorst, geb. rond 1625 (zie hierna);
-(?) Jorden Cornelisz van Speeckhorst, geb. rond 1630 en afkomstig uit Renswoude;
-(?) Aelbertie Cornelis (van Spikhorst), geb. rond 1632 en afkomstig uit Renswoude; ondertr. op 22 oktober 1653 te Renswoude en daar voor de kerk geh. op 6 november 1653 met Jan Janssen, afkomstig uit Woudenberg;
-Goose Cornelisz van Ebbenhorst, ged. te Renswoude op 15 september 1639;
-Jan Cornelisz van Ebbenhorst, ged. te Renswoude op 13 februari 1642;
-(?) Jantje Cornelissen van Spijckhorst, geb. na 1645.


 

Vierde Generatie

WILLEM CORNELISZ VAN SPICKHORST, geb. omstreeks 1625, ondertr. voor de kerk te Renswoude in 1648 met GRIETGE ARIS THONISSE, geb. te Scherpenzeel omstreeks 1628, ovl. te Renswoude op 18 januari 1675. Volgens informatie van John van de Lustgraaf heet deze Willem Cornelisz van Spickhorst in informatie die hem ter beschikking staat WILLEM CORNELISSEN COMEN, geb. omstreeks 1600. Uit de toevoeging "comen" mogen we afleiden dat hij koopman van beroep was. Willem was diaken van de Hervormde kerk te Scherpenzeel in 1630. De data die Gijs van Bloemendaal en John van de Lustgraaf hieronder ten aanzien van deze Willem noemen, spreken elkaar tegen en zullen dus nader onderzocht moeten worden.


Uit hun huwelijk zijn geboren:
-Willem Willemsz van Ubbeschoten, geb. te Renswoude in 1650. (John van de Lustgraaf noemt hier de naam van Willem Willemse Oude Konink, geb. omstreeks 1640; Hessel de Vries noemt hier Willem Willemse de Konink, geb. omstreeks 1650);
-Claertge Willems, ged. te Renswoude in 1650;
-Cornelisie Willems, geb. te Renswoude, ged. aldaar in 1652, ovl. aldaar voor 15 september 1667;
-Lijsien Willems, geb. te Renswoude, ged. aldaar op 6 juli 1653;
-Cornelisz Willemsz van Huigenbos, geb. te Renswoude, ged. aldaar op 18 februari 1655;
-Thijs Willemsz, geb. te Renswoude, ged. aldaar op 30 november 1656;
-Trijntje Willems, geb. te Renswoude, ged. aldaar op 26 september 1658;
-(?) Hendrick Willemsz, geb. te Renswoude, ged. aldaar in februari 1660;
-Nennetje Willems, geb. te Renswoude, ged. aldaar op 31 augustus 1662;
-Theunis Willemsz, geb. te Renswoude, ged. aldaar op 19 maart 1665;
-Neeltje Willems, geb. te Renswoude, ged. aldaar op 15 september 1667;
-Gerrit Willemsz, geb. te Renswoude, ged. aldaar op 15 september 1667.

Bij twee van de bovengenoemde kinderen zien we weer een toevoeging achter hun namen staan: "van Ubbeschoten" en "van Huigenbos". Ten noorden van Renswoude liggen de boerderijen Klein Ubbeschoten en Groot Ubbeschoten. Jos van Eijck schreef dat Groot en Klein Ubbeschoten al worden genoemd in 1321. Boerderij Huigenbosch (vroeger Hugebussche) wordt voor het eerst vermeld op 18-04-1409. Het huidige adres is Huigenbosch 3, 3925 MG Scherpenzeel. De ligging van de boerderij is ten noorden van Scherpenzeel.


 

Vijfde Generatie

WILLEM WILLEMSZ VAN UBBESCHOTEN, geb. te Renswoude omstreeks 1640/1650 (alias WILLEM WILLEMSE DE OUDE KONINCK) , geh. te Scherpenzeel op 11 juli 1675 (en te Renswoude voor de kerk op 25 juli 1675) met STIJNTJE WILLEMS, geb. omstreeks 1655. Hier duikt voor het eerst de toenaam "de (oude) Koning" op, maar onduidelijk blijft vooralnog waarom Willem Willemse deze toenaam had. Over hem is geschreven dat hij in 1719 drie zitplaatsen bezat op de zesde rij van de Hervormde kerk te Renswoude, vlak voor de "bank van de Heer" (van Renswoude). Zijn zoon Willem bezat toentertijd een zitplaats op de tweede rij.


Uit hun huwelijk zijn geboren:
-Anneke Willems, ged. te Renswoude op 7 mei 1676 (Hessel de Vries spreekt van een Rijckje Willemze de Koning, ged. te Renswoude op 15 februari 1676);
-Willem Willemsz, ged. te Renswoude op 18 november 1677, ovl. aldaar voor 25 mei 1679;
-Willem Willemse de Koning, ged. te Renswoude op 25 mei 1679 (John van de Lustgraaf noemt hier de naam van Willem Willemse de Jonge Konink - zie hierna);
-Jan Willemsz., ged. te Renswoude op 4 april 1681;
-Gijsbertje Willems, ged. te Renswoude op 20 mei 1683;
-Thijs Willemsz, ged. te Renswoude op 17 februari 1689;
-Cornelisje Willems de Koning, ged. te Renswoude op 27 september 1691;
-Theunis Willemsz, ged. te Renswoude op 17 september 1693;
-Cornelis Willemsz, ged. te Renswoude op 14 juni 1696.


 

Zesde Generatie

WILLEM WILLEMSE DE KONING , ged. te Renswoude op 25 mei 1679 (alias: WILLEM WILLEMSE DE JONGE KONINCK) ovl. voor 20 mei 1731, geh. voor de kerk omstreeks 1720 met ene ROELOFJE JANZ. Over deze Willem is in 1719 geschreven dat hij een zitplaats bezat - op de tweede rij - in de kerkbanken van de Hervormde kerk te Renswoude. Zijn vader had in die tijd drie zitplaatsen op de zesde rij, vlak voor de "bank van de Heer" (van Renswoude).


Uit hun huwelijk zijn geboren:
-Jan Willemsen de Koning, ged. te Renswoude op 16 november 1721, ovl. voor 1723;
-Dirkje Willemsen de Koning, geb. omstreeks maart 1722;
-Jan Willemsen de Koning, geb. in maart 1723 (volgens informatie van Hessel de Vries gedoopt te Renswoude op 28 februari 1723);
-Jantje Willemsen de Koning, ged. te Renswoude op 18 februari 1725;
-Willemijntje Willemsen de Koning, ged. te Renswoude op 9 maart 1727, ondertr. te Renswoude op 3 februari 1746, geh. te Renswoude voor de kerk op 27 februari 1746 op 18-jarige leeftijd met Roelof Everts Methorst, 31 jaar oud, schepen en landbouwer, ged. te Renswoude op 22 mei 1714, begr. te Renswoude op 21 december 1787, zoon van Evert Roelofs Methorst en Maria Sanderse van der Hoef;
-Willem Willemsen de Koning, gedoopt te Renswoude op 20 februari 1729 (zie hierna)


 

Zevende Generatie

WILLEM WILLEMSEN DE KONING, geb. te Renswoude omstreeks februari 1729, ovl. omstreeks 17 mei 1802 en begr. te Renswoude op 20 mei 1802, ondertr. te Renswoude op 15 oktober 1751, geh. te Renswoude voor de kerk op 7 november 1751 met GRIETJE HENDRIKZE VAN GINKEL, geb. te Renswoude omstreeks 1727, dochter van Hendrick Ernten van Ginkel en Aartje Jansz. Willem Willemsen de Koning is voor de tweede maal gehuwd te Renswoude op 23 mei 1766 AARTJE JANS VAN STROE, geboren te Garderen omstreeks 1744, begr. te Renswoude op 29 oktober 1805, dochter van Jan Jansen van Stroe en Betje Jacobs.


Uit het eerste huwelijk zijn geboren:
-Roelofje Willemsen de Koning, ged. te Emmikhuizen op 2 juli 1752, geh. voor de kerk te Renswoude op 10 juli 1773 met Knelis Janse van Huigenbosch, geb. te Renswoude omstreeks 1750;
-Willem Willemsen de Koning, ged. te Emmikhuizen op 4 augustus 1754;
-Hendrik Willemsen de Koning, ged. te Emmikhuizen op 1 augustus 1756;
-Aerd Willemsen de Koning, ged. te Emmikhuizen op 15 april 1759 (zie hierna);
-Jan Willemsen de Koning, ged. te Emmikhuizen op 3 mei 1761;
-Johannes Willemsen de Koning, ged. te Emmikhuizen op 9 september 1763 (zie ook bestanden Hessel de Vries );


Uit het tweede huwelijk zijn geboren:
-Jan de Koning, geb. te Renswoude op 7 augustus 1767 (zie ook bestanden Hessel de Vries );
-Gerritje de Koning, ged. te Renswoude op 14 april 1769;
-Gerrigje de Koning, ged. te Renswoude op 15 maart 1771;
-Willem Teunisse de Koning, ged. te Renswoude op 24 april 1773;
-Gerrit de Koning, ged. te Renswoude op 2 februari 1775;
-Gerrit de Koning, ged. te Renswoude op 2 februari 1776;
-Roelofje de Koning, ged. te Renswoude op 18 juni 1780.


 

Achtste Generatie

AERD WILLEMSEN DE KONING, landbouwer, ged. te Emmikhuizen op 15 april 1759, ovl. te Renswoude op 21 november om 20.00 uur , geh. voor de kerk te Renswoude op 18 maart 1791 met WILLEMIJNTJE (MIJNTJE) JANSEN VAN DEN HOEF, geb. te Ederveen omstreeks 1760, ovl. voor 1796. Zij woonden te Renswoude. Aerd de Koning is na de dood van zijn vrouw gehuwd geweest met MAATJE JANSEN VAN DE PEPPEL, geb. te Renswoude omstreeks 1760.


Uit het eerste huwelijk werd geboren:
-Jan Aerdse de Koning, geb. te Ederveen (Renswoude?) in december 1791, ged. te Ederveen op 1 januari 1792 (zie hierna);


Uit het tweede huwelijk werden geboren:
-Willem Aerdse de Koning, ged. te Ederveen op 26 juni 1796 (zie ook bestanden Hessel de Vries );
-Jan Teunisse Aerdse de Koning, ged. te Ederveen op 31 december 1797;
-Grietje Aerdse de Koning, ged. te Ederveen op 9 juni 1799, geh. voor de kerk te Woudenberg op 7 december 1822 met Jacob Budding, ged. te Woudenberg op 6 mei 1798, zoon van Simon Budding en Cornelia Roffelaar (of: Donselaar).
-Jannigje de Koning, ged. te Renswoude op 19 april 1801, ovl. te Renswoude op 10 april 1876 om 23.00 uur, geh. te Renswoude op 28 februari 1825 met Albert van de Vliert, geb. te Renswoude op 16 maart 1794, ovl. te Renswoude op 9 augustus 1847 om 5.00 uur, zoon van Aart Teunisse van de Vliert en Dirkje Koudijs;
-Petertje Aerdse de Koning, ged. te Renswoude op 18 september 1803;
-Roelof Aerdse de Koning, ged. te Renswoude op 21 september 1806;
-Jan de Koning, ged. te Renswoude op 5 maart 1809, ovl. te Renswoude op 20 september 1830 om 12.00 uur;
-Petertje Aerdse de Koning, ged. te Emmikhuizen op 23 juni 1811, ovl. te Renswoude op 19 september 1871 om 21.00 uur, gehuwd voor de kerk te Renswoude op 15 november 1834 met Jan van den Berkhof, geb. te Leersum op 28 januari 1810, ovl. te Renswoude op 21 januari 1888 om 8.30 uur, zoon van Willem van den Berkhof en Rikje van de Meent.


 

Negende Generatie

JAN AERDSE DE KONING , geb. te Renswoude (volgens informatie van Hessel de Vries werd hij geboren te Ederveen) in december 1791, ged. te Ederveen op 1 januari 1792, ovl. te Geldersch-Veenendaal op 3 december 1842 (NB: Geldersch-Veenendaal behoorde voor 1814 bij het Utrechtse Veenendaal, maar viel nadien onder de gemeente Ede; het betreft hier respectievelijk de Klomp en Veenendaal ), geh. voor de kerk te Renswoude op 8 juli 1822 met WILLEMIJNTJE (MIJNTJE) VAN RAVENHORST, ged. te Renswoude op 22 oktober 1798, ovl. voor 1872, dochter van Willem van Ravenhorst en Willemijntje van Leusden.

Uit hun huwelijk zijn geboren:
-Jan de Koning, geb. te Renswoude op 4 oktober 1822 om 16.00 uur;
-Jan de Koning, geb. te Geldersch Veenendaal omstreeks 1824, ovl. te Woudenberg op 3 april 1879 om 7.30 uur;
-Willempje de Koning, geb. te Geldersch-Veenendaal op 25 augustus 1824, ovl. te Renswoude op 3 mei 1888 om 4.00 uur, geh. te Renswoude op 3 november 1848 met Gerrit Lagerweij, landbouwer, geb. te Renswoude op 2 november 1818 om 23.00 uur, ovl. te Renswoude op 3 december 1904 om 2.00 uur, zoon van Lammert Gerritsen Lagerweij, landbouwer op Klein Ravenhorst, en Aaltje Aartsen van de Vliert;
-Willemijntje de Koning, geb. te Geldersch-Veenendaal op 30 augustus 1827, geh. te Renswoude op 2 juni 1860 met Teunis van de Lagemaat, landbouwer, geb. te Woudenberg op 12 januari 1826 om 3.00 uur, ovl. te Renswoude op 21 oktober 1892 om 22.00 uur, zoon van Gerrit van de Lagemaat en Reijertje van de Lagemaat.
-Willem de Koning, geb. te Geldersch-Veenendaal op 30 augustus 1827 om 16.00 uur
-Roelofje de Koning, geb. te Geldersch-Veenendaal omstreeks 1828;
-Aaltje de Koning, geb. te Geldersch-Veenendaal op 26 januari 1830 om 2.00 uur (de geboorte-akte vermeldt als beroep van de vader: wolkammer), geh. te Woudenberg op 28 februari 1878 met Hendrik van Maanen, landbouwer, geb. te Lunteren op 20 augustus 1823, zoon van Jacob van Maanen en Willemijntje Everts Hooijer;
-Willem de Koning, geb. te Geldersch-Veenendaal op 28 februari 1833 (zie hierna)
-Maatje de Koning, geb.aangifte op 3 juni 1835;
-Jannigje de Koning, geb. te Geldersch-Veenendaal op 10 mei 1837 ;
-Aart de Koning, geb. te Geldersch-Veenendaal 8 december 1839 om 2.00 uur (zie ook bestanden Hessel de Vries );
-Jannetje de Koning, geb. te Geldersch-Veenendaal omstreeks 1840, ovl. te Woudenberg op 12 oktober 1874 om 3.30 uur;
(NB: Voor wat betreft de juistheid van de gegevens met betrekking tot de kinderen van Jan Aerdse de Koning en Willemijntje van Ravenhorst, moet worden opgemerkt dat de gegevens uit genoemde indirecte bronnen niet altijd met elkaar overeenkomen; in het geval van de kinderen Willemijntje en Willempje is zelfs sprake van persoonsverwisseling. De meest waarschijnlijke informatie - van Hessel de Vries - is hier weergegeven en waar mogelijk was aangevuld. Uitsluitsel omtrent de juistheid van de hier genoemde gegevens kan vooralsnog alleen verkregen worden door het raadplegen van direct bronnenmateriaal in de archieven).


 

Tiende Generatie

WILLEM DE KONING, geb. te Geldersch-Veenendaal op 28 februari 1833 om 2.00 uur, ovl. te Ede op 24 december 1912, dienstplicht in de Nationale Militie vervuld van 28 februari 1853 tot 15 mei 1858, als landbouwer woonachtig te Renswoude toen hij te Ede op 16 november 1872 in het huwelijk trad met GERRITJE VAN DE POL, geb. te Ede op 3 februari 1842 , ovl. te Ede op 27 mei 1875, landbouwster, dochter van Anthonie van de Pol en Aaltje Loenhorst; eerder wed. van Jan Zienders van Zeggelaar, ovl. te Ede op 6 januari 1872. Volgens informatie uit familiebron had zij uit haar eerste huwelijk drie kinderen meegenomen: Jan, Hendrik en Aaltje Zeggelaar. Na de dood van zijn vrouw huwde hij MINA VAN DEN BRINK, geb. te Barneveld op 2 mei 1855.

Uit het eerste huwelijk zijn geboren:
-Jan de Koning, geb. te Lunteren op 9 februari 1873 om 16.00 uur (zie hierna);
-Anthonia de Koning, geb. te Lunteren op 29 april 1875 om 22.00 uur;
Uit het tweede huwelijk zijn geboren:
-Gerrit de Koning, geb. te Lunteren op 20 december 1878 om 22.00 uur;
-Willempje de Koning, geb. te Lunteren op 7 mei 1881 om 11.00 uur;
-Jannetje de Koning, geb. te Lunteren op 5 januari 1886 om 3.00 uur;
-Aaltje de Koning, geb. te Lunteren op 22 mei 1888;
-Mina de Koning, geb. te Lunteren op 16 februari 1891 om 12.00 uur;
-Willem de Koning, geb. te Lunteren op 1 april 1894 om 14.30 uur;
-Albert de Koning, geb. te Lunteren op 27 juli 1897 om 1.00 uur;
-Maartje de Koning, geb. te Lunteren op 8 april 1903 om 10.00 uur.


 

Elfde Generatie

JAN DE KONING, geb. te Ederveen op 9 februari 1873 om 16.00 uur, ovl. te Lunteren op 16 januari 1934. Hij was aanvankelijk boerenknecht van beroep en hoefde wegens "lichaamsgebrek" geen dienstplicht te vervullen in de Nationale Militie. Hij huwde te Barneveld op 12 februari 1897 met CORNELIA VAARKAMP, geboren te Barneveld (Esveld) op 6 maart 1868 in het gezin van de landbouwer Jan Brand Vaarkamp en Jacobje van Harten.


Uit dit huwelijk zijn geboren:
-Jan Brand de Koning, geb. te Barneveldop 28 mei 1897;
-Willem de Koning, geb. te Lunteren op 7 november 1898 om 14.00 uur;
-Jacobje (Joukje) de Koning, geb. te Lunteren op 20 mei 1900 om 19.00 uur, geh. met Roelofsen;
-Gerrit Jan de Koning, geb. te Lunteren (Ederveen) op 3 februari 1902 (zie hierna);
-Hendrik de Koning, geb. te Lunteren op 20 september 1906 om 4.30 uur.


 

Twaalfde en Dertiende Generatie

GERRIT JAN DE KONING, geb. te Ederveen op maandag 3 februari 1902, paarden- en varkenshandelaar, ovl. te Ede of Bennekom (ziekenhuis) op 20 juli 1969, geh. te Ede op 13 juni 1928 met GERRITJE LIEFTING, geb. te Meulunteren op 31 augustus 1904, ovl. Zij hebben met hun gezin gewoond te Ederveen, en later aan de Klomperweg te Lunteren. Hun kinderen:

1: JAN DE KONING, geb. te Ederveen, varkenshandelaar, ovl. te Utrecht op 29 juni 1967, gehuwd te Ede op 18 augustus 1954 met JACOBA VAN ROEKEL. (NB: Klik hier voor de genealogie van Roekel). Jan de Koning en Jacoba van Roekel hebben gewoond aan de Klomperweg te Lunteren; hun kinderen:
- Gerritje (Gerda) de Koning, geb. te Lunteren op 1 februari 1955
- Johanna (Joke) de Koning, geb. te Lunteren op 3 september 1957
- Jacolina Jannetta (Jacolien) de Koning, geb. te Lunteren op 15 februari 1962
- Gerjanne (Gerjan) de Koning, geb. te Lunteren op 7 juli 19652: HEINTJE CORNELIA (Hennie) DE KONING, ovl. te Ede op 3 november 1981, geh. op 22 mei 1958 met Theunis (Teun) van Hoeflaken, ovl. te Ede op 18 februari 1983; hun kinderen:
-Frans van Hoeflaken, geb. 9 maart 1959
-Gerrit Jan (Gert Jan) van Hoeflaken, geb. 26 april 1961
-Geertruida Julienne (Gertrude) van Hoeflaken, geb. 28 augustus 1966

3: TEUNIS (Theus) DE KONING, geh. op 27 augustus 1959 te Woudenberg met Aaltje (Alie) van Ginkel; hun kinderen:
-Anja de Koning, geb. te Lunteren op 6 december 1960
-Gerita de Koning, geb. te Lunteren op 19 oktober 1962
-Gerrit Jan (Gert Jan) de Koning, geb. te Lunteren op 9 mei 1964

4: CORNELIA (Corrie) DE KONING, geh. op 14 april 1959 te Ede met Jacob Hendrik (Jaap) Bos; hun kinderen :
-Gerritje Bos, geb. te Ederveen op 10 februari 1960
-Pieter Jan Gerrit Bos, geb. te Ederveen op 2 december 1962
-Evert Bos, geb. te Ederveen op 6 februari 1964
-Gerjanne Bos, geb. te Ederveen op 26 april 1966
-Gerrike Bos, geb. te Ederveen op 26 april 1966
-Cornelia Jacoba Hendrika Bos, geb. te Ederveen op 3 april 1969
-Jacqueline Cornelie HenriŽtte Bos, geb. te Ederveen op 16 november 1972

5: JACOBA (Cootje) DE KONING, geh. te Ede op 27 september 1968 met Heijmen van de Beek, ovl. te Lunteren op 7 januari 1987; hun kinderen:
-Lambertus (Bert) van de Beek, geb. te Lunteren op 9 juli 1969
-Gerrita van de Beek, geb. te Lunteren op 22 augustus 1972.

6: GERRIT JAN (Gert Jan) DE KONING, geh. te Ede op 18 mei 1971 met Willemijntje Nap; hun kinderen:
-Elizabeth (Elly) de Koning, geb. te Lunteren op 9 april 1972
-Gerritje (Gerda) de Koning, geb. te Lunteren op18 juli 1973
-Gerrit Jan (Gert Jan) de Koning, geb. te Lunteren op 20 juli 1977
-Maas Hendrik (Mark) de Koning, geb. te Lunteren op 4 november 1980, ovl.